• Gebruik Kleinboek onbeperkt
  • Makkelijk boekhoud­en
  • Voor elke klant planten wij een boom

Algemene Voorwaarden

1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betalende gebruikers van Kleinboek. Bij wijziging van deze voorwaarden zal Kleinboek betalende gebruikers daar van tevoren van op de hoogte stellen. Op een overeenkomst tussen Kleinboek en de gebruiker is het Nederlands recht van toepassing. Indien een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de andere bepalingen geldig.

2. Verplichtingen Kleinboek

Kleinboek heeft respect voor de privacy van betalende en niet-betalende gebruikers en zal alles binnen haar mogelijkheden doen om de privacy van gebruikers te waarborgen.
Kleinboek slaat dagelijks een kopie op van alle gegevens van haar gebruikers. Deze kopie van de gegevens wordt alleen in noodgevallen teruggeplaatst, maar niet voor een enkele gebruiker die ondoordacht gegevens heeft verwijderd of gewijzigd.
Kleinboek zal haar uiterste best doen om de continuïteit van de website te waarborgen. Een garantie dat de website het gehele jaar door zonder onderbrekingen online is kan zij echter niet afgeven, daar zij voor een deel van de uitvoering afhankelijk is van derden. Ook door regulier onderhoud, of verbetering van de website zou een korte onderbreking van de continuïteit kunnen ontstaan. Uiteraard zal Kleinboek onderhoud zoveel mogelijk op een tijdstip plegen dat er geen gebruikers ingelogd zijn.

3. Verplichtingen gebruiker

Van een gebruiker wordt verwacht dat hij de website gebruikt zoals deze bedoeld is, en niet misbruikt of gebruikt op een manier zoals de website niet bedoeld is. Geconstateerd misbruik kan leiden tot het beëindigen van de overeenkomst door Kleinboek, zonder restitutie van betaalde bedragen.

4. Betaling

Elke gebruiker mag na registratie Kleinboek één maand gratis uitproberen. Wilt u Kleinboek na de gratis proefperiode blijven gebruiken, dan gaat u daarna per jaar vooruitbetalen. Restitutie van betaalde bedragen is niet mogelijk. Kleinboek acht de maandtermijn lang genoeg om een volledige indruk te krijgen van haar functionaliteiten. De gebruiker is in geen geval verplicht om een licentie van Kleinboek af te nemen na het verstrijken van de proefperiode.

5. Uitschrijven of opzeggen

Opzeggen is niet nodig, na het betaalde gebruik blijven de gegevens nog minimaal 7 jaar beschikbaar. Als gebruiker wil uitschrijven en zijn gegevens wil laten wissen, dan kan dat door Kleinboek hiervan per e-mail op de hoogte te brengen.

6. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan alle oorzaken waar Kleinboek geen invloed op kan uitoefenen waardoor de website niet online is, of problemen vertoont. In het geval van overmacht kan Kleinboek besluiten om haar verplichtingen op te schorten, zonder dat de gebruiker hiervoor een schadevergoeding of restitutie van abonnementsgeld kan eisen.